Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Γνώμη σχετικά με τις βρυζοζίνες του στυλοειδούς ιρλανδικού βρύου


Αγαπητοί κηπουροί, που μοιράζονταν που έβαλαν ιρλανδέζους βρύα σχήματος επίσκοπος στο οικόπεδο των βρεζοζωνών. Πολύ ενδιαφέρον, ήθελα να το χρησιμοποιήσω στον κήπο ως γκαζόν.

Απαντήσεις:

Ακούω ... Επίσης φέτος φυτεύτηκα για το σκοπό αυτό